copilot-logo-300

Kom i gang med Microsoft 365 Copilot

Start med en grunnleggende kartlegging 

Før dere velger å ta i bruk Copilot, bør dere vurdere behov, bruk og sikkerhet, og det må gjøres en liten teknisk implementering. For å utnytte det på best mulig måte, bør det også gjennomføres opplæring av alle ansatte og legges en plan for utrulling.

Kartleggingen inkluderer:

 • Hva er egentlig Copilot og hvordan kan man bruke det?
  • Få svar på det du lurer på
 • Gjennomgang av brukertilganger og rettigheter
 • Gjennomgang av SharePoint sites & team
 • Semantic Index
  • Er det data som ikke skal indekseres?
 • Microsoft Purview (databeskyttelse)
  • Klassifisering av data (sensitivitetsmerkelapper)
 • Microsoft Purview DLP (datatapsbeskyttelse)
 • Er det andre datakilder man ønsker å inkludere data fra?
 • Informasjon om brukeropplæring og adopsjon

Etter kartlegging:

 • Handlingsplan for implementering
 • Lisenser og kostnader

Pris for kartlegging: 
5 000,- 

Kartleggingen består av en to timers workshop med en av våre kvalifiserte rådgivere. Etter endt workshop vil du motta en skreddersydd handlingsplan og et uforpliktende tilbud.

Hva er Microsoft 365 Copilot?

Copilot er generativ AI bygget inn i Microsoft 365. Copilot gjennomfører repetitive og tidkrevende oppgaver automatisk, og lar dere anvende kunstig intelligens i programmene dere allerede bruker: Teams, Outlook, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint. Copilot kan brukes av alle ansatte for å forbedre kreativitet og produktivitet i organisasjonens arbeidsprosesser.

Lær mer her.

Hva koster Microsoft 365 Copilot?

For å kunne ta i bruk Copilot må du ha Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Standard, eller Microsoft 365 Business Premium lisens i bunn. I tillegg til grunnlisensen du må ha på plass må du ha en lisens tildelt brukeren. Microsoft 365 Copilot er annonsert til å koste 30$ per bruker. 

Implementering av tjenesten kommer an på hvor mye som må klargjøres, men som et estimat kan det koste mellom 20.000,- til 130.000,- i konsulentarbeid.